امیرحسین امیرجلالی

تاریخ تولد : 1344/11/5
دانش آموخته رشته نقاشی
شرکت در بیش از 40نمایشگاه انفرادی و جمعی از گالری های خارج از کشور و
داخل کشور
_ اکسپور پکن _ امارات _ گالری موزه امام علی _ فرهنگسرای صبا _
فرهنگسرای نیاوران _ گالری شمس _ گالری نیوان _ گالری دریا بیگی _ گالری آذر و
گالری گیتا گالری خاورمیانه و ….. .

نمایشگاه‌ها

▪️ نمایشگاه گروهی
▪️ ببر
▪️ گشایش : جمعه 24 تیر 1401
▪️ پایان : 10 مرداد 1401
▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
بهمن نیکو
پرویز معزز
فهرست