امین قرقره چی

تحصیلات: کارشناسی گرافیک (دانشگاه سوره تهران)

1.نمایشگاه گروهی(زرد),اسفند96,گالری قاف
2.نمایشگاه گروهی(1001بشقاب),اسفند96,گالری سرفیس ایرانشهر
3.حراج آثار هنری ,اسفند96,گالری نگر
4.نمایشگاه گروهی(سال سگ),فروردین97,گالری شکوه
5.نمایشگاه گروهی طراحی ماسک(این من نیستم),خرداد97,گالری هفت ثمر
6.نمایشگاه گروهی طراحی,تیر97,موزه طراحی
7.نمایشگاه گروهی ایبان آرت,دی97,گالری ایده
8.نمایشگاه گروهی(سال خوک),فروردین98,گالری شکوه
9.نمایشگاه گروهی(وان میلیون), شهریور98,گالری ثالث
10.نمایش آثار گالریهای منتخب تهران(گالری ثالث),جشنواره فجر,بهمن98,فرهنگستان هنر
11.داوری اکسپوی نقاشی دانشگاه الزهرا(بخش منتخبین دانشجو)زمستان96 l
12.نمایشگاه گروهی (وان +وان میلیون)آنلاین,گالری ثالث,سال99
13.نمایشگاه گروهی برای حمایت کادر کرونا,عمارت قدیمی شهرداری خوی,سال99
14.نمایشگاه گروهی (وان+وان میلیون)آنلاین,گالری ثالث,سال99
15.نمایشگاه گروهی نقاشی,گالری سرزمین هنر,سال1400

نمایشگاه‌ها

▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
حمید رضا پوربهرامی
بهمن نیکو
فهرست