حامد نوروزی

متولد ۱۳۷۰
تحصیلات : لیسانس معماری
نمایشگاه انفرادی در گالری شیرین در سال ۱۳۹۹
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور
برگزیده در فستیوال Nord art کشور آلمان در سال 2019

نمایشگاه‌ها

حسین هادی پور بروجنی
نرگس سلیمان زاده
فهرست