حامد نوروزی

متولد ۱۳۷۰
تحصیلات : لیسانس معماری
نمایشگاه انفرادی در گالری شیرین در سال ۱۳۹۹
شرکت در چندین نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از کشور
برگزیده در فستیوال Nord art کشور آلمان در سال 2019

نمایشگاه‌ها

▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
حسین هادی پور بروجنی
نرگس سلیمان زاده
فهرست