سعید امکانی

متولد 1355

دانش آموخته رشته نقاشی

نمایشگاه ها :
نمایشگاه انفرادی در گالری گلستان (سران) 1399
شرکت در نمایشگاه گروهی (برج میلاد) 1396
شرکت در نمایشگاه گروهی (گالری حنا) 1395
شرکت در حراجی آثار هنری (زنجیره امید – هتل هما) 1394
شرکت در نمایشگاه گروهی (صد اثر صد هنرمند – گالری گلستان) 1394
برگزاری نمایشگاه سوررئال در موزه امام علی 1394
شرکت در نمایشگاه گروهی (گالری خاورمیانه) 1392و 1390
برگزاری نمایشگاه با ناصر پلنگی در گالری لاله 1378

کتاب ها :
چاپ کتاب مجموعه کاریکاتور (باشلار) 1388
چاپ کتاب مجموعه شعر (انتظار سرخ) 1382

نقاشی های دیواری :
اجرای نقاشی دیواری (نمایشگاه بین المللی) 1378
اجرای نقاشی دیواری (دانشگاه امام حسین) 1377
اجرای نقاشی دیواری (خیابان مطهری – نبش یوسفیان) 1376

نمایشگاه‌ها

▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
شیرین بابازاده
حسین هادی پور بروجنی
فهرست