نمایشگاه گروهی بچه های خارک

نمایشگاه گروهی
نام نمایشگاه : بچه­‌های خارک
نمایشگاه‌گردان : علی رئیس شقاقی
گشایش : جمعه ۳۰ اردیبهشت
پایان : چهارم خردادماه

نمایشگاه‌های مرتبط

نمایشگاه انفرادی باز-یافت
نمایشگاه گروهی ببر
فهرست