هونیا عباسی

متولد ۱۳۶۱
کارشناسی نقاشی از دانشگاه علم و فرهنگ تهران

نمایشگاه انفرادی/گالری شیرین/سایلنت/تهران/۱۳۹۶

نمایشگاههای گروهی:

نمایشگاه گروهی/گالری هنرهای معاصر کیش/رویداد بوم در بوم/جزیزه کیش/۱۳۹۹

نمایشگاه گروهی/گالری بام/فواید گیاهخواری/تهران/۱۳۹۹

نمایشگاه گروهی/ گالری ثالث/ تهران/ ۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی/گالری شکوه/این سال/تهران/۱۳۹۸

نمایشگاه گروهی/گالری فرشته/تهران/۱۳۹۷

‎نمایشگاه گروهی/گالری ایوان/واین منم/تهران۱۳۹۷

‎نمایشگاه گروهی/گالری پردیس ملت/رویش/تهران/۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی/گالری شکوه/سگ/تهران/۱۳۹۷

نمایشگاه گروهی/گالری شکوه/هواس انگیز/تهران/۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی/گالری نگر/خاطرات پراکنده/تهران/۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی/گالری شمس/تهران/۱۳۹۶

نمایشگاه گروهی/گالری نگاه/سی هنرمند/تهران/۱۳۹۵

نمایشگاه گروهی/گالری درخت/محو تماشا که میشوی/کرج/۱۳۹۴

نمایشگاه گروهی/گالری نگاه/نقاط اتفاقی/لواسون/۱۳۹۴

نمایشگاه‌ها

▪️ نمايشگاه گروهی نقاشی،عکس و مجسمه
▪️ این سال شش گاو
▪️ بهنوش فروتن، عدنان مصلایی
▪️ گشایش : جمعه 31 اردیبهشت 1400
▪️ پایان : 31 خرداد 1400
سعید احمدزاده
شیرین بابازاده
فهرست